Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Privatlivspolitikken dækker de data, XpressU Aps er direkte ansvarlige for. For data om brugere, medlemmer og anden information kunden selv opsamler og anvender, henvises til de generelle betingelser og databehandleraftalen mellem ForeningsAdministrator og kunden.

Kontaktoplysninger

Firmaet XpressU Aps er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
XpressU Aps
Ordrupvej 112
2920 Charlottenlund
support@xpressu.dk

Behandling af persondata

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. De data, vi anvender, omfatter almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mail, adresse, telefonnummer på dig, samt navn, e-mail, telefonnummer på de kontakter du selv indskriver eller synkroniserer til XpressU
Disse informationer indsamles og opbevares udelukkende for at kunne sende præsentationer, yde support, fakturering, registrering af brugere, der kan logge ind, og generel brug af systemet.

Administration af din relation til os

Alle informationer, der indsamles, kan ses, når man er logget ind, og informationerne kan opdateres efter behov.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. En nærmere beskrivelse af sletning fremgår af vores betingelser.
Se evt også vores Servicevilkår

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører, som er udenfor vores normale leverandørkæde. Du kan se, hvilke virksomheder der behandler data for os, og som derfor kan modtage informationer i nogle behandlingssituationer, under vores Databehandleraftale(GDPR). Disse har udelukkende til formål at assistere i at levere XpressU. Dine informationer videregives aldrig til tredjepart til andre formål uden dit samtykke.

Sikkerhed

XpressU Aps beskytter dine informationer og overvåger systemet for sikkerhedsbrud, sikkerhedstrusler eller misbrug. Herunder holdes systemet løbende opdateret. Vi har interne retningslinjer for behandling af dine informationer for at sikre, at de ikke viderebringes til tredjepart uden dit samtykke.

Brug af cookies

Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet for XpressU der er nødvendig for at give optimal afvikling.

Brug af tredieparts software

Xpressu bruger YouTube API for integrering af YouTube indhold. Vi henviser til Terms of Service fra Youtube og Google Privacy Policy

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Indsigelse eller klage over behandling af persondata

Mener du, at dine oplysninger bliver indsamlet eller behandlet i strid med loven eller de betingelser, vi stiller, og det samtykke, der er givet, er du velkommen til at kontakte os med en indsigelse mod behandlingen.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.