December 2024

[PÅ VEJ] #55 Preview på medier

Visning af Medierne i biblioteket, så de ikke skal trækkes i Tidslinjen for at se indholdet

Oktober 2024

[PÅ VEJ] #45 Spørgeskema ændringer

Opdatering af Spørgeskemaer til a følge samme layout some Undersøgelser/Survey. Inkl. nye typer som billeder, videoer og find 5 fejl

August 2024

[PÅ VEJ] #62 Navigator

En samling af specielle Actions til en præsentation. F.eks at kunne indsætte en Menu hvor bruger af en Præsentation, kan vælge en ny retning

May 2023

Nyt sprog til brugerflade på Præsentationen

Vi har tilføjet Polsk som nyt sprog til Præsentationerne. Bemærk at sproget KUN er til selve XpressU brugerfladen og påvirker IKKE selve præsentionen

May 2023

3 rettelser til Startskærmen

[ 1 ] Hvide ramme på toppen af Startskærmen er blevet 30 pixel mindre [ 2 ] Logo + disclaimer er flyttet ned på Mobil layout [ 3 ] Brugers eget logo har fået mere plads

May 2023

Fejl med rotation af video type MOV

XpressU tager nu højde for at MOV film har en en automatisk rotations funktion.

May 2023

Rettet 2 fejl i Præsentations brugerflade

[ 1 ] Dialogboks med forslag om at Gemme sin progression, kunne ikke vises på mindre skærme. Der scrolles nu til beskeden [ 2 ] Spørgeskemaer med mange spørgsmål kunne i nogle tilfælde skubbe knapperne uden for brugers rækkevidde. Der er nu sat en procentbaseret begrænsning op

May 2020

Flere dato intervaller i statistik

Der kan nu trækkes statistik for hele perioden en Præsentation har kørt. Du finder Hele perioden nederst i de forudvalgte perioder

May 2020

Sikring af Statistik

For at sikre at XpressU viser så nøjagtig statistik, som muligt, tæller det ikke med når du tester dine Spørgeskemaer inde fra XpressU Builder. Du bliver gjort opmærksom på dette.

May 2020

Opdateringer efter Feedback

[ 1 ] Medie i Tidslinjen, markeres det med en rød streg i dit Bibliotek. Dette giver overblik over hvilke Medier der allerede er tilføjet. [ 2 ] I Tidslinjen er der kommet ikoner på hver frame, så du kan kende forskel medierne [ 3 ] Åbne et medie direkte fra Tidslinjen. Vi har indsat det samme ikon(Blyant) som i Biblioteket. Så ikke mere lede rundt i Biblioteket efter det Medie i Tidslinjen du ønsker at ændre

May 2020

Eksport af statistik

Eksporter din statistik til brug i andre programmer. F.eks et DashBoard, PowerBI eller andet XpressU eksporterer også de felter du har valgt under "Bruger skal angive"

May 2020

Indført en advarsel, når der redigeres i en Præsentation der er udgivet

En stor fordel ved XpressU er muligheden for at opdatere Medier og Præsentationer løbende, hvorefter modtagerne vil se disse med det samme. Men det kan også være lidt "skræmmende", når man kommer til at ændre i noget. der kommer nu en advarsel!

May 2020

Mobil optimeret videoer

Vi har optimeret så XpressU nu konverterer en version af videoer optimeret til mobiler. XpressU finder selv ud af om bruger er på PC eller Mobil, ved afvikling af en Præsentation

Februar 2020

En mere overskuelig dialogboks

Den tidligere lange Dialog boks for en Præsentation er opdelt logisk i 5 faner

february 2019

Fejlrettelser

[1] Rettet fejl hvor Kontrolpanelet dukkede op efter tryk på OK knap på et Spørgeskema [2] Rettet fejl med manglende fil i Download af Præsentation [3] Rettet fejl med kopiering af det Globale link [4] Rettet fejl med "æøå" i film titler [5] Forbedret upload af film ift landscape/portrait mode [6] Upload grænse sat op til 2 GB